sk | en
Flexibilné personálne služby na mieru
● Kompletné vedenie personálnej agendy našich pracovníkov. Zabezpečenie všetkých náležitostí pre bezproblémové pôsobenie v prostredí vašej prevádzky.
● S tímom našich skúsených pracovníkov pokrývame celé spektrum profesií v oblasti strojárenského priemyslu
● Formu spolupráce prispôsobujeme osobitným podmienkam každého nášho partnera. Tá môže byť v rôznej miere založená na rámcovej zmluve alebo napr. na zmluve o dielo
● Vďaka jednoduchej štruktúre riadenia spoločnosti (riaditeľ - odborní pracovníci) sme schopní okamžite a účinne zareagovať na požiadavky našich obchodných partnerov. Akúkoľvek situáciu je možné veľmi rýchlo vyriešiť.
● Kompetentné a efektívne menežovanie našich ľudských zdrojov, znamená pre našich obchodných partnerov nižšie ceny bez potreby zníženia nárokov na kvalitu poskytovaných služieb.