sk | en
Vitajte na webstránke spoločnosti Dumakov s.r.o.
Desaťročie poskytovania personálnych služieb
Už od svojho založenia v roku 2004 je našim cieľom poskytovať profesionálne personálne riešenia našim partnerom pôsobiacim v strojárenskom priemysle. Sme presvedčení, že len úzkou špecializáciou a s tým súvisiacim dôkladným porozumením potrieb a požiadaviek našich partnerov pôsobiacich v tomto segmente priemyslu, je možné docieliť poskytovanie naozaj kvalitných a komplexných personálnych služieb. Rozširujúci sa rad našich spokojných partnerov v priebehu rokov, ale i úspešné prekonanie neľahkých krízových čias, ktoré ťažko skúšali nielen nás ale i našich partnerov, potvrdzuje správnosť našej filozofie a prístupu k spolupráci. Tešíme sa na príležitosť predstaviť aj Vám naše riešenia Vašich personálnych potrieb.


Marián Dunčák, zakladateľ a konateľ spoločnosti